SPIRIT pro studenty


Přehled novinek ve SPIRITu 2015

Novinky verze 2015 ke stažení (PDF, 962 kB)

Ostění pro okna a dveře (ZAK)

Ve SPIRITu 2015 máte nyní možnost vložit také ostění pro okna nebo dveře způsobem drag and drop. Toto platí pro použití parametrických ostění. Proto byla parametrická ostění v prohlížeči komponentů rozšířena.

Kotevní bod pro okna a dveře (ZAK)

Dveře a okna, která jsou umístěna ve stěně, mají orientaci a kotevní bod (pevný bod). Kotevní bod je nyní zobrazen jako malá značka – modrý čtvereček dveří nebo okna. Poskytuje okamžitou vizuální kontrolu, ve kterém směru se bude měnit šířka otvoru při úpravě komponentu.

Tato značka neslouží pouze pro vizuální kontrolu, ale můžete také změnit kotevní bod pokud na ní poklepete. Tento způsob je podobný jako při změně osy stěny.

Rozšířené možnosti pro definici prostorů (ZAK)

Rozšířením nabídky SPIRITu v navigačním menu Prostory, můžete nyní určit tloušťku konstrukce podlahy a stropu/podhledu před vložením místnosti do výkresu, podobně jako tloušťku omítky.

Text kóty s novou značkou

V závislosti na orientaci kótovacího řetězce, může být někdy výhodné otočit (překlopit) text kóty o 180 stupňů a přesunout. Ve SPIRITu 2015 obsahuje text kóty novou editační značku (za číselnou hodnotou kóty), pomocí které provedete tuto operaci na jedno kliknutí.

Vlastnosti kóty v Objekt inspektoru

Bylo změněno uspořádání parametrů pro kóty v Objekt inspektoru do jednotlivých skupin podle typu.

Rozšíření pro PDF import

PDF import byl rozšířen, s ohledem na manipulaci a výkon. Nyní je k dispozici další možnost konverze PDF souboru (jako podklad) do vektorového formátu referenčního souboru (* .emf).

Tento způsob importu je výrazně rychlejší než metoda konverze na vektorový soubor (*.S12), čímž se výrazně zlepšuje manipulace s výkresy SPIRITu.

Navíc je nová vektorová reference vložena přímo do výkresu. Proto zůstává bezpečně uložena ve výkresu – např. při archivaci, nebo když výkres pošlete vašim kolegům.

Rozšíření pro Správu situací a papírů

V dokovacím dialogu Správa situací a Správa papírů, můžete nyní snadno a rychle exportovat celý seznam do tabulky Excel.

Export výkresu do DWG/DXF souboru s index barvami

Ve SPIRITu, můžete pomocí tisku nebo tiskového serveru odesílat tiskové výstupy přímo na tiskárnu nebo do PDF souboru, ale také exportovat přímo do DWG/DXF souboru.

S využitím funkce Použít index barvy přidané na záložku Obecné do dialogového okna pro nastavení exportu DWG/DXF, je nyní možné exportovat výkresy ve standardních barvách elementů jak jsou zobrazeny na obrazovce (jako zobrazení Standard) místo barev přiřazených pro tisk.

Barvy při exportu z vrstvy

V dialogovém okně nastavení DWG/DXF exportu můžete nyní na záložce Barvy pro SPIRIT barvu přiřadit jako DXF/DWG barvu hodnotu 256.

Tímto způsobem, vrstvy získají vlastnost barvy z vrstvy (256). Jako referenční barva pro elementy výkresu se použije aktuálně definovaná barva fólie tj. všechny elementy v příslušné fólii získají při exportu přednastavenou barvu a vlastnost barvy s atributem z vrstvy (Layer).

Import SketchUp 2015

Aby bylo možno nadále spolupracovat mezi programy SPIRIT a SketchUp byl import SketchUp souborů ve SPIRITu 2015 aktualizován na podporu verze SketchUp 2015.

Asistent obnovení

Nový Asistent obnovení ve SPIRITu 2015 archivuje a spravuje nejen automatické zálohy, ale také všechny ručně vytvořené zálohy přímo v dialogovém okně řízení zálohování.

V případě, že dojde k neočekávané události při ukončení SPIRITu, při dalším spuštění programu se automaticky zobrazí dialog Asistent obnovení. Již nemusíte vybírat soubor obnovy. Po výběru obnovy, otevře SPIRIT 2015 nejlepší možnou zálohu výkresu a můžete pokračovat v práci.

Chcete-li sami vybrat některou z dostupných záloh výkresu, můžete snadno přistupovat k výběru záložních souborů v novém okně. Můžete získat automatické a ruční zálohy pro libovolný výkres z naposled otevřených souborů. Pro jednoduché a intuitivní ovládání, byl dialog pro obnovení navržen tak, aby se zobrazil náhled souboru a detaily, jako je originální název souboru a datum vytvoření každého souboru zálohy. Můžete snadno načíst požadovanou zálohu a pokračovat v práci.

V nastavení programu můžete definovat počet záložních souborů které mají být vytvořeny pro výkres, interval ve kterém budou zálohy vytvořeny a maximální prostor pro záložní soubory.

Systémové proměnné pro značky výškových kót

Nový popis elementu umožňuje, mimo jiné, vytvoření výškových značek. Lze to docílit tím, že jednoduše pomocí existujícího informačního systému, jako je souřadnice symbolu Y, je tato hodnota (SymbolMatrix.Trans.Y) zobrazena v popisu elementu.

Pro přímé využití popisu elementu byly doplněny symboly značek (kačen) pro výškové kóty ve standardním tvaru "kačeny" i ve tvaru DIN.

Jednotky v jakých je výška zobrazena se řídí nastavením jednotek ve SPIRITu.

Uzamčení uživatelského prostředí

Ve SPIRITu 2015 je nyní možné uzamknout (zmrazit) uživatelské prostředí. Tímto způsobem již není umožněno, neúmyslně posunout příkazové nebo ikonové lišty nástrojů.

Nastavení výběru pro uzamčené fólie

Pro lepší ovládání elementů v uzamčených fóliích, byla přidána do sekce Ovládání v Nastavení programu (Nástroje – Nastavení programu) nová volba, aby se zabránilo kurzorem vybírat elementy v uzamčených fóliích.

Volba Nevybírat elementy v uzamčených fóliích se používá nejčastěji pro fólie s referencemi, které slouží jako podklady nebo jako součást výkresu, a které není potřeba vybírat. Tím se výrazně zkrátí doba výběru, v závislosti na velikosti reference.

Inverzní orientace vzoru čáry

Orientaci vzoru existujících čárových elementů lze změnit pomocí nové funkce Otočit orientaci. Toto je vhodné zejména pro otočení vzoru u nesymetrických nebo směrově specifických vzorů čar. Orientaci vzoru lze otočit u čar a polyline.

Aktualizované a nové roletové, navigační a kontextové menu

Z důvodu integrace nových funkcí bylo restrukturalizováno roletové menu a navigační menu programu. Menu bylo upraveno tak, abyste rychle a intuitivně našli požadované funkce. Rovněž kontextové menu pro jednotlivé elementy výkresu bylo rozšířeno o další funkce a více sjednoceno.

Nejzásadnější změna se týká uspořádání roletového menu a jeho větší sjednocení s uspořádáním navigačního menu.

Licencování SPIRITu

Nyní můžete nainstalovat licenci SPIRITu pomocí volby roletového menu Nápověda – Načíst licenci.

Tato volba nyní eliminuje trochu těžkopádný a někdy také neúspěšný proces přejmenování a uložení licence do správné složky.

Volné indexování elementů

Ve verzi SPIRIT 2015 byla přidána další možnost pro dokumentaci elementů.

Všechny elementy ve výkrese lze označit dle vašich individuálních požadavků. Jednoduše zadejte požadované schéma, a můžete automaticky generovat označení jako "volný index". Například, všechny vnější stěny tloušťky 400 mm mohou být očíslovány ve vzestupném pořadí.

Vygenerované indexy jsou zobrazeny v Pronto*Reportingu ve sloupci Volný index.

Délky stěn - rozšíření

Pro kvantifikaci a vyhodnocení stěn, je třeba vzít v úvahu různé délky stěny. Vnitřní délka stěny, vnější délka stěny a délka stěny podél středové osy. Nyní jsou mezi parametry stěn v Pronto*Reportingu a v Objekt inspektoru doplněny také tyto hodnoty.

BÚZP data pro prostory v Pronto*Reportingu

Nyní je možno v upravitelném seznamu zobrazit všechny informace o jednotlivých místnostech ve formátu tabulky podle členění BÚZP (Blok, Úroveň, Zóna, Prostor). Sloupec Prostor byl do tabulky přidán a je zde definován jako proměnná.

Nastavení programu

V nastavení programu pod volbou Nastavení kurzoru můžete nyní provést nastavení barev, které bude použito jak pro dynamické kótování, tak i pro dynamický kurzor. Toto nastavení již nepoužívá barevnou paletu SPIRITu, ale standardní RGB barvy Windows.

Další rozšíření

Do databáze byla doplněna knihovna 3D symbolů vybavení kancelářského nábytku výrobce Exner.

Byla aktualizovány paleta fasádních barev od společnosti Cemix.

 

Přehled novinek ve SPIRITu 2023
Přehled novinek ve SPIRITu 2022
Přehled novinek ve SPIRITu 2021
Přehled novinek ve SPIRITu 2020
Přehled novinek ve SPIRITu 2019
Přehled novinek ve SPIRITu 2017
Přehled novinek ve SPIRITu 2016
Přehled novinek ve SPIRITu 2015
Přehled novinek ve SPIRITu 2014
Přehled novinek ve SPIRITu 2013
Přehled novinek ve SPIRITu 2012
Přehled novinek ve SPIRITu 2010
Přehled novinek ve SPIRITu 2009
Přehled novinek ve SPIRITu 15
Přehled novinek ve SPIRITu 14
Přehled novinek ve SPIRITu 12
Přehled novinek ve SPIRITu 11

Kotevní bod pro okna a dveře (ZAK)

Rozšířené možnosti pro definici prostorů (ZAK)

Text kóty s novou značkou

Rozšíření pro PDF import

Asistent obnovení

Systémové proměnné pro značky výškových kót

Inverzní orientace vzoru čáry

Délky stěn - rozšíření

Knihovna 3D symbolů vybavení kancelářského nábytku výrobce Exner

Paleta fasádních barev od společnosti Cemix

 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc