SPIRIT pro studenty


Přehled novinek ve SPIRITu 12

Novinky verze 12 ke stažení (PDF, 822 kB)

Fresco II

Fresco II je renderovací modul založen na standardu Lightworks rendering engine. Fresco II je integrován do Spiritu 12, takže vytvoření sofistikovaných, profesionálních fotorealistických vizualizací z vašeho ZAK a/nebo 3D modelu je jednoduchá úloha a velmi efektivní proces. Materiály jsou přiřazeny automaticky pro každou barvu v každé fólii a toto přiřazení materiálů můžete spojit s vašimi výkresovými standardy pro zrychlení renderovacího procesu v dalších projektech. Můžete načíst různé soubory s definicemi materiálů které jste vytvořili pro vyzkoušení různých variant materiálových povrchů. Vytvořenou vizualizaci můžete uložit jako obrázek v různých formátech (BMP, JPG, TIF...).

 

S modulem Fresco II úzce souvisí práce se světelnými zdroji. V menu Spiritu jsou nyní volby pro vložení světelných zdrojů. K dispozici jsou 3 typy světelných zdrojů: reflektor, bodové světlo, plošné světlo. Všechny světelné zdroje lze editovat pomocí Editoru světel Fresco II.


Pronto*Reporting

Pronto*Reporting zavedený ve Spiritu 12 nahrazuje dřívější modul Auswert.

 

Nyní můžete jednoduše získat okamžitý přehled ne jenom o ZAK stavebních prvcích ale téměř o všech elementech Spiritu od 2D čar po 3D tělesa a všech ostatních 2D a 3D elementech. Pronto*Reporting je přímo integrován do Spiritu 12, což znamená, že běží paralelně s aktuálním výkresem, takže vyhodnocovaná data není nutno exportovat. Pronto reporter přímo přistupuje k databázi výkresu a automaticky propočítává požadovaná množství a hodnoty (objemy, plochy…). Toto dělá reportovaní proces značně rychlým. Pronto*Reporting automaticky setřídí všechny elementy výkresu do organizované stromové struktury pro jednoduché vyhodnocení a analýzu. Například stěny, dveře, okna, střechy atd. jsou zařazeny pod "uzlem" Projekt - Struktura. Každý z uzlů je dále dělen a příslušné stavební zóny ve kterých se stavební prvky nacházejí. Výběrem uzlu Zóna se vyberou všechny stavební prvky příslušné zóny. Dále můžete vybrat každý jednotlivý stavební prvek uvnitř prohlížené zóny. Můžete také získat přímou vizuální odezvu ve výkresu Spiritu když vyberete uzel nebo element. Vybraný element/stavební prvek se ve výkresu Spiritu zvýrazní jinou barvou a typem čáry. Před tiskem lze zobrazit náhled výkazu výměr a tisknout podrobný nebo přehledný výkaz. Reporty lze vytisknout nebo uložit do RTF souboru. Toto umožňuje např. vložit výsledky do Spiritu.


Dvojitá přesnost

Následující příklad vám přiblíží co je to dvojitá přesnost: Vzdálenost mezi planetami Mars a Zem je 401,3 Milionů km. To je 401.300.000.000.000 milimetrů. SPIRIT 12 počítá s přesností 15 míst, co znamená že byste mohli změřit vzdálenost od Země k Marsu s přesností na 1 milimetr! Při načtení urbanistického plánu načteného z jiného programu ve formátu DXF nebo DWG byl ve Spiritu problém s přesností, pokud byl plán načten ve velké vzdálenosti od počátku. Ve SPIRITu 11 bylo nutno přiblížit počátek výkresu na střed urbanistického plánu. Ve Spiritu 12 již toto není nutné provádět, protože Spirit 12 pracuje s dvojitou přesností. Data lze nyní otevřít přímo, tak jak jsou, bez nutnosti posunutí, vložit je jako referenční soubor nebo importovat.


Nové formáty souborů

Z důvodu technických vylepšení a zavedení dvojité přesnosti, byly zavedeny nové formáty pro výkresy Spiritu a související soubory Spiritu 12.

Nový formát Typ souboru Dřívější formát
S12 SPIRIT výkres DC6
S$$ otevřený SPIRIT výkres $$$
SSV SPIRIT autosave soubor ASV
SBK SPIRIT backup soubor BAK
L12 SPIRIT soubor fólie LY6
B12 SPIRIT stavební element/symbol (dvojitá přesnost) SM6
C12 SPIRIT paleta barev RGB
P12 SPIRIT soubor per PEN

Spirit 12 je plně kompatibilní s předchozími verzemi Spiritu. V menu Soubor - Uložit jako... je přidána volba pro uložení výkresu Spirit 12 do formátu pro předchozí verze jako DC6 soubor (jednoduchá přesnost). DC6 soubory lze otevřít přímo ve Spiritu 12 a mohou být také referenčními soubory. Takže Spirit 12 poskytuje celkové řešení návaznosti na předchozí verze, pro zajištění kompatibility s předchozími verzemi Spiritu. Avšak některá zlepšení verze 12 nelze převést do staršího formátu výkresových souborů. Například: importované DXF a DWG data s dvojitou přesností budou zaokrouhleny na jednoduchou přesnost. Symboly ve formátu B12 také nejsou zpětně kompatibilní protože jsou s dvojitou přesností. Toto se také dotýká situací s názvy delšími než 8 znaků a nových popisů prostorů.


Paleta barev a per

Ve Spiritu 12 můžete editovat paletu barev a paletu per v rámci jednoho dialogového okna. Při editaci palety barev máte tak přehled o aktuálním přiřazení per. Pokud přiřazujete pera pro tisk, máte tak k dispozici lepší přehled o nastavení jednotlivých per.

Stejně jako dříve, lze paletu barev i nastavení per uložit do souboru. Formáty souborů jsou však změněny.

Formát souboru palety barev je nyní C12 (dříve RGB). Nicméně, můžete načíst také soubory formátu RGB. Pokud máte vytvořeny vlastní barevné palety RGB ze starší verze SPIRITu tyto doporučujeme uložit v novém formátu C12, pomocí ikony Uložit jako.

Formát souboru per je nyní P12 (dříve PEN). Nicméně, můžete načíst také soubory formátu PEN. Pokud máte vytvořeny vlastní soubory per PEN ze starší verze SPIRITu tyto doporučujeme uložit v novém formátu P12, pomocí ikony Uložit jako.

Nastavení barevné palety a per může být nyní součásti prototypového výkresu!


Popis prostorů

Definování ZAK prostorů je ve SPIRITu 12 upraveno. Nyní poskytuje možnost použít ve výkresu S12 libovolný popis jako popis ZAK prostorů (místností). Formát pro popisy prostorů lze vytvořit podle standardů vaší kanceláře a může obsahovat různé elementy výkresu jako barevné nebo bitmapové výplně, vybraný typ písma atd. V popisu prostoru můžete také zobrazovat hodnoty, které můžete zadat v integrovaném Pronto reporteru, jako jsou povrchy podlahy, stěn a stropu. Popis prostoru se automaticky aktualizuje podle přiřazených hodnot.


Situace ve správě fólií

Ve Správě fólií [Ctrl]+[f] ve Spiritu 12 můžete vybírat a ukládat situace.

Vyberte situaci ze seznamu ve správě fólií a zobrazí se aktuální nastavení fólií pro příslušnou situaci. Změňte nastavení fólií (zap/vyp) podle nových požadavků a proveďte aktualizaci situace nebo uložte nastavení pod novým jménem. Jména situací již nejsou omezeny na 8 znaků, avšak pokud uložíte výkres ve starším formátu (DC6) jména situací budou automaticky oříznuta na 8 znaků. Ve správě fólií můžete situace také smazat.


Bezier a B-Spline krivky

Spirit 12 nyní podporuje až 36 uzlů pro Bezier a B-Spline křivky. Toto poskytuje širší možnosti při definici křivek a mnohem větší kompatibilitu při dxf/dwg převodech.


Import souborů SketchUp 4.0

Spirit 12 nabízí jedinečnou podporu pro vaše modely zpracované v programu SketchUp 4.0. SKP soubory můžete importovat nebo vložit jako referenční soubory do Spiritu 12. Pokud jej vložíte jako referenci, všechny změny nebo aktualizace modelu se automaticky zobrazí ve Spiritu 12. Počet importovaných nebo referenčních SKP souborů není ve Spiritu 12 nijak omezen. Spirit 12 nabízí nový rozměr v možnosti vytvořit vysoce kvalitní vizualizaci vašeho SketchUp modelu pomocí integrovaného renderovacího nástroje Fresco II. Všechny použité textury ve vašem SketchUp modelu jsou při načtení do Fresco II zachovány. Doplňte různé světelné zdroje a nastavte volné pohledy kamer. Způsobem drag and drop vložte vysoce kvalitní procedurální textury na plochy vašeho modelu a vygenerujte vysoce kvalitní vizualizace na monitoru nebo pro výstup na tiskárnu. Použijte Spirit 12 pro generování všech stavebních detailů, půdorysů a řezů pro prováděcí dokumentaci a vyhodnocení množství materiálu. Můžete také převést váš SKP model do vysoce úsporného formátu O2C a publikovat jej na vašich web stránkách.


Přímé otevření DXF/DWG souborů

Se zlepšením a změnami ve výkresové databázi Spiritu 12, je nyní možné přímé otevření DXF a DWG souborů.

Můžete však také jako dosud DXF a DWG soubory importovat nebo použít jako referenční soubory. Otevřít nebo importovat lze také DWG soubory formátu AutoCAD 2004.


Přímé vytvoření nebo otevření souborů symbolů

Nyní můžete přímo otevřít symboly formátu sm6 a B12 (dvojitá přesnost) stejně jako výkresové soubory dc6 nebo S12. Můžete také uložit libovolný výkres dc6 nebo S12 jako symbol sm6 nebo B12. Když ukládáte symbol, pouze zabezpečte, aby vkládací bod, kterým chcete umísťovat symbol byl shodný s absolutní nulou. (pro tento účel použijte některý z absolutních souřadných systémů).


Další zlepšení

Nastavení barvy pozadí, barevné palety a přiřazení per je nyní součástí prototypového výkresu.

Výkresový soubor lze při uložení zkomprimovat. Tímto lze až několikanásobně zmenšit velikost souboru. Toto oceníte při posílání výkresu elektronickou poštou, archivaci atd. ).


Poly Deska

Poly-deska je nový 3D element, který přináší značné zjednodušení při vytváření 3D modelu.

Poly-deska je 3D objemové těleso, které spojuje funkce desky a polyline. Tvar poly-desky lze vytvářet a editovat pomocí funkcí známých z editace polyline včetně obloukových hran. Počet vrcholů poly-desky není omezen, proto najde použití tam, kde již nestačí 36 vrcholů desky.


DWF export - rozšíření funkcí

Export SPIRIT výkresu do DWF souboru je rozšířen o všechny možnosti posledního DWF formátu od Autodesku. Nový DWF formát nyní podporuje také fólie a vložené hyper-odkazy. Barevné výplně, bitmapy (také s průhledností) jsou též podporovány.

Přehled novinek ve SPIRITu 2023
Přehled novinek ve SPIRITu 2022
Přehled novinek ve SPIRITu 2021
Přehled novinek ve SPIRITu 2020
Přehled novinek ve SPIRITu 2019
Přehled novinek ve SPIRITu 2017
Přehled novinek ve SPIRITu 2016
Přehled novinek ve SPIRITu 2015
Přehled novinek ve SPIRITu 2014
Přehled novinek ve SPIRITu 2013
Přehled novinek ve SPIRITu 2012
Přehled novinek ve SPIRITu 2010
Přehled novinek ve SPIRITu 2009
Přehled novinek ve SPIRITu 15
Přehled novinek ve SPIRITu 14
Přehled novinek ve SPIRITu 12
Přehled novinek ve SPIRITu 11
 

 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc