SPIRIT pro studenty


Přehled novinek ve SPIRITu 2020

Novinky verze 2020 ke stažení (PDF, 1 145 kB)

Tloušťka čáry

Nyní můžete (znovu) použít tloušťku čáry pro všechny 2D elementy SPIRITu. Tloušťku čáry lze použít pro čáry, křivky, kružnice, elipsy atd. Při standardním i náhledovém zobrazení. V Objekt inspektoru je zobrazena tloušťka čáry a lze jí pomocí Objekt inspektoru změnit, stejně jako ostatní parametry elementu.

Barva symbolů

Pravděpodobně znáte funkci Zvýraznění u referencí. Nyní můžete použít stejný způsob pro symboly. Pokud vyberete symbol ve výkresu, v Objekt inspektoru vybraného symbolu jsou nyní pod položkou 40. Reference k dispozici všechny funkce zvýraznění také pro symbol.

Funkce filtru v dokovacích dialozích

Vyhledání klíčových slov lze volitelně zobrazit v dialogových oknech Správa fólií a zón, Správa situací a Správa papírů.

Funkci vyhledání aktivujete pomocí kombinace kláves [Ctrl]+[F] v aktivním dokovacím dialogu, nebo přes volbu kontextového menu Vyhledat pro úpravu sloupců. Poté se aktivuje vyhledávací pole pro klíčová slova a můžete vyhledávat názvy v odpovídající tabulce. Výsledky vyhledávání jsou pak filtrovány v tabulkách a obsah, který neodpovídá filtru vyhledání je skrytý.

Zip and Go

Funkce Zip and Go byla pro SPIRIT 2020 kompletně přepracována a nabízí některé nové funkce.

Zip and Go vytvoří komprimovanou archivační složku se všemi soubory, které patří do výkresu. Navíc k aktuálnímu výkresovému souboru, se zaznamenají všechny externí referenční soubory ve výkresu. Všechny soubory budou zobrazeny v seznamu a můžete se sami rozhodnout, zda chcete soubory uložit nebo ne.

Import PDF souboru – nastavení textu nebo rozlišení obrázku

Funkce importu PDF byla optimalizována a nabízí více možností nastavení pro převod souborů PDF. Při importu PDF souboru můžete vybrat tři metody převodu. PDF soubor lze převést do výkresu jako soubor obrázku JPEG nebo jako vektorový soubor EMF. Pro EMF import lze použít 2 importní režimy.

  • Vektorová reference (*.emf) – Import mód 2019
  • Vektorová reference (*.emf) – Import mód 2017

Pro variantu Vektorová reference (*.emf) – Import mód 2019 najdete na záložce Rozšířené nastavení volby pro zpracování textu v PDF souboru. Protože texty obvykle nejsou zachovány jako text v konvertovaných PDF souborech, tato nastavení se používají ke snížení počtu převáděných vektorů.

Řezání a spojování polyline

SPIRIT 2020 nabízí dvě nové funkce řezání a spojování polyline. Můžete rozřezat uzavřenou polyline (plochu) pouze kliknutím pomocí řezové čáry nebo znovu spojit sousední polyline.

Zarovnání objektů

Tato nová funkce umožňuje provádět několik pracovních kroků najednou. Můžete přesouvat objekty, přímo je otáčet a zarovnávat s jiným objektem. Tuto funkci lze použít pro všechny běžné elementy SPIRITu (symboly, čáry, křivky, výplně, šrafy, texty atd.).

S dodatečným nastavením lze objekty také posunout a pouze otočit, nebo je lze například kopírovat jednotlivě nebo vícenásobně.

Uspořádat objekty

Pořadí vykreslení objektů je v zásadě ovlivněno uspořádáním fólií. Ale ne všechny elementy budou vždy nakresleny samostatně v různých fóliích. Například různě barevné plochy (polyline) nebo označení a odkazy musí být někdy nakresleny do jedné fólie.

Nová funkce uspořádání umožňuje ovládat v rámci fólie překrývající se objekty ve výkrese. Například objekty, jako jsou čáry, polyline, šrafy, výplně a obrázky.

Nové dialogové okno nastavení tisku

Dialogové okno Nastavení tiskárny/plotru má nyní mnohem jasnější strukturu a nabízí úplný přehled možností pro výstup tisku. Konkrétně lze nyní provést nastavení výstupu PDF definované volbou Do PDF. Můžete se také dostat do dialogu SPIRIT Nastavení, kde můžete definovat Rozšířené parametry PDF pro definování informací v PDF výkresu.

Výstup do PDF

Výstup PDF byl pro SPIRIT 2020 kompletně přepracován a nabízí spolehlivý a rychlý výstup pro vše, co chcete zaznamenat ve SPIRITu prostřednictvím PDF souboru.

Nový PDF výstup byl ve SPIRITu 2020 optimalizován a vytvoří vaše PDF soubory rychleji. V závislosti na obsahu jsou generovány PDF soubory menší než ve verzi 2019. Dialogové okno Nastavení tiskárny/plotru bylo rozšířeno. Nastavení výstupu PDF je zde přehledně uspořádáno a má přímý vztah na PDF soubor, který bude vytvořen.

Definice názvu souboru pro výstupní soubor

Otázka výstupu zahrnuje nejen tisk na papír, ale také obecně výstup do souboru. Ve SPIRITu 2020 můžete použít různé proměnné k definování názvu výstupu pro všechny formáty souborů v závislosti na výkresu.

Cílová cesta: S12 nebo situace/papír

Ve SPIRITu 2020 se výchozí cesta k úložišti změnila. Pro každý výstup souboru program nejprve navrhne cestu výkresu S12. SPIRIT 2020 uloží každý vygenerovaný soubor vedle výkresu, pokud sami neurčíte jinak. Takže si můžete být vždy jisti, že odpovídající výstup skončí v příslušné složce projektu pro výkres.

V dialogových oknech Správa situací a Správa papírů je další inovace. Ve SPIRITu 2020 můžete pro každou situaci a papír definovat samostatnou cestu úložiště. Tato cesta je uložena jako relativní cesta, a proto je také vhodná pro síťové úložiště nebo může být předdefinována ve výchozím výkresu pro jednotlivé struktury projektu. Po definici relativní cesty, počínaje S12, cesta se zobrazí ve dvou závorkách () jako absolutní cesta.

Tiskový server 2.0

Správa tisku byla revidována a nabízí nové funkce. Ve SPIRITu 2020 je export jasnější a pohodlnější: V optimalizované správě tisku můžete okamžitě zjistit, zda byly vaše plány vytvořeny správně, informace o tiskárně byla správně nastavena a cílové cesty pro výstup souboru byly správně definovány.

Mnoho úkolů při plánování projektů se opakuje a některé z nich jsou také časově náročné. To se týká například výstupu plánů a výměny výkresů s ostatními účastníky projektu. Plány musí být vytištěny, aby bylo možné je projednat na staveništi nebo s klientem. Soubory pro výměnu dat musí být zároveň vytvořeny jako soubory DWG/DXF, abyste je mohly dát specializovaným projektantům. V neposlední řadě hrají hlavní roli dokumenty PDF. Všechny tyto kroky musí být prováděny znovu a znovu pro celý projekt: půdorysy, pohledy a řezy, detaily atd. A to musí být provedeno pro každý nový stav. Od verze SPIRIT 2012 můžete pro tyto úkoly používat tiskový server.

SPIRIT 2020 obsahuje tiskový server 2.0, který vám umožňuje provádět tyto úkoly mnohem rychleji. Jedním z nejdůležitějších aspektů je flexibilní použití nového tiskového serveru. Nový tiskový server vám pomůže optimalizovat a urychlit váš pracovní proces bez ohledu na to, jak složitý nebo jednoduchý bude výstup. Stane se vaším centrálním nástrojem pro výstup plánů, souborů PDF a DXF.

Nový vzhled a nové funkce tiskového serveru nejen zřetelněji a snadněji spravují situace a papíry, ale navíc můžete nyní přímo vidět všechny důležité informace o jednotlivých plánech. Kromě toho můžete výstupem různých formátů souborů jednotlivě a automaticky používat pouze jednu funkci.

Rozpad

Funkce Rozpad byla ve SPIRITu 2020 mírně přepracována. Dříve existovaly různé funkce pro rozpad různých elementů. Nyní lze novou funkci použít pro všechny objekty, a proto je také uložena centrálně v roletovém menu Úpravy.

Rozšíření při umístění papíru

Chete-li umístit vybraný formát papíru na kreslicí oblast, je definovaný formát papíru svázán s kurzorem. Definovaný formát zobrazuje dříve vybranou velikost papíru a závisí na měřítku. Je-li ke kurzoru připojen formát papíru, můžete nyní přímo ovlivnit tyto dva faktory (formát papíru a měřítko tisku).

Pokud se vaše předchozí nastavení neshoduje s aktuálním, nemusíte nic měnit v nastavení. Všechny změny můžete provést přímo pomocí nových funkcí v navigačním menu.

 

Přehled novinek ve SPIRITu 2022
Přehled novinek ve SPIRITu 2021
Přehled novinek ve SPIRITu 2020
Přehled novinek ve SPIRITu 2019
Přehled novinek ve SPIRITu 2017
Přehled novinek ve SPIRITu 2016
Přehled novinek ve SPIRITu 2015
Přehled novinek ve SPIRITu 2014
Přehled novinek ve SPIRITu 2013
Přehled novinek ve SPIRITu 2012
Přehled novinek ve SPIRITu 2010
Přehled novinek ve SPIRITu 2009
Přehled novinek ve SPIRITu 15
Přehled novinek ve SPIRITu 14
Přehled novinek ve SPIRITu 12
Přehled novinek ve SPIRITu 11

Barva symbolů

Zip and Go

Import PDF souboru

Řezání polyline

Spojování polyline

Uspořádat objekty

Nastavení tiskárny/plotru

Nastavení výstupu

Tiskový server 2.0

 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc