SPIRIT pro studenty


ZAK - Inteligentní stavební prvky

Stěny, nosníky, stropy nebo otvory jsou vzájemně propojeny a automaticky asociativně okótovány. Každá změna v půdorysu, pohledu nebo izometrii je automaticky provedena ve spojení s příslušným stavebním prvkem. Prostory automaticky zobrazují objem, plochu a obvod. Příslušné vodorovné a svislé řezy se provedou dle zvolených měřítek (detail - realizace - standard - studie). Všechny stavební konstrukce jsou parametricky modifikovatelné pomocí volitelných nástrojů.

Střešní konstrukce

Návrh střechy je plně parametrický a automatizovaně vytváří prostorovou konstrukci nad libovolným půdorysem. Změna výšek okapu, sklonu střechy nebo obrysu má okamžitý vliv na tvar střechy. Vložení vikýřů, oken, komínu nebo vygenerování krokví je pro SPIRIT potěšením.

Schodiště

Nástroj pro konstrukci schodišť je specificky upraven pro práci architektů a projektantů. Umožňuje vytvářet libovolné prostorové modely a konstrukční výkresy na základě parametrů. Umístění podesty, zábradlí a parametry schodů jsou kontrolovány z hlediska optimálního návrhu.

Automatické řezy

Řezy jsou aktivně propojeny s 3D modelem. Pokud je provedena úprava v některé části modelu návrhu, lze vygenerovat jen vybranou část řezu. SPIRIT umožňuje i rozvinuté řezy, kdy rovina řezu je tvořena obloukem.

Model terénu

Z načtených výškových bodů nebo zadaných grafických elementů vytvoří SPIRIT digitální model terénu. Takto vytvořený model lze libovolně modifikovat.

CAD funkce

Kooperace, propojení dokumentů

Organizace projektu je umožněna za pomocí několika technik:

  • referenční soubory (s12, dc6, dc5, dwg, dxf, skp, doc, rtf, txt, htm)
  • výplně polyline: bitmapou, barvou s možností definice průhlednosti a transparence, šrafou
  • hyper odkazy: propojit grafický element s informací na Internetu, v textovém souboru, v jiné části výkresu
  • přenos grafických a textových dat mezi výkresy a aplikacemi přes windows schránku

2D/3D konstruování

SPIRIT zahrnuje kresbu běžných 2D grafických elementů, stejně jako kótování a editaci. Plné využití funkcí od samého začátku umožňuje systém ovládání menu myší. Rychlejší práci vám umožní urychlující klávesy a ikony. Tvorba prostorového 3D obecného modelu je ve SPIRITu podporována potřebnými prostorovými funkcemi a elementy.

Import dat

SPIRIT umožňuje kooperaci s několika typy systémů. SPIRIT pro BIM komunikaci používá standard IFC. Uživatelsky oblíbený je import vektorového i rastrového PDF dokumentu pro aktivní využití ve SPIRITu. Zároveň umožňuje parametricky načíst soubor ze SketchUPu ve formátu SKP. Samozřejmostí je import standardních CAD souborů DWG a DXF.

Výstupy

Příprava výstupů technikou multi-dokumentu, která umožňuje v různých měřítcích kombinovat vektorové a rastrové výstupy. Výkazy výměr: generování legend ve výkresech, rozměrová a prostorová data pro další aplikace. Pronto Reporting je velmi silný a potřebný nástroj pro Building Information Network. Nyní můžete jednoduše získat okamžitý přehled o stavebních a grafických elementech. Pronto Reporter přímo přistupuje k databázi výkresu a automaticky propočítává požadovaná množství a hodnoty (objemy, plochy). Pro další zpracování nebo publikování návrhu SPIRIT poskytuje export do formátu: PDF, IFC, STL, DWF, DWG, DXF, BMP, Collada, NAS, RAY, O2C a VRML. O2C formát s 3D návrhem se zobrazuje pomocí O2C-Vieweru. Scénu návrhu lze i prezentovat ve formátu Quick Time (MOV).


Systémové a hardwarové požadavky

Minimální hardwarové požadavky:
Procesor: Intel Core 2, 1.6 GHz nebo kompatibilní
RAM: min. 4GB
Pevný Disk: min. 500 MB volného místa (1,5 GB pro plnou instalaci)
Grafická karta: min. 1024 MB (ne sdílená paměť) s podporou OpenGL
Monitor: min. rozlišení 1280x1024
Ostatní: klávesnice, myš (3-tlačítková s kolečkem), USB port
Software: MS Word, Excel a Outlook pro Excel rozhraní a Outlook import/export

Systémové požadavky:
Operační systém: Windows 8, Windows 10 (doporučeno 64-bit)

Upozornění!
Při použití jiných (starších) operačních systémů (např. Windows XP, Windows Vista, Windows 7) nemusí některé funkce programu pracovat zcela správně nebo nelze program naninstalovat.


 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc